Palvelut ja hinnat

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Yksilöpsykoterapia soveltuu hyvin erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten masennukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, uupumukseen, ahdistukseen, sekä muihin elämän mukanaan tuomiin ongelmiin. Yksilöterapiassa keskitymme sinun hyvinvointiasi estävien asioiden käsittelemiseen. Tavoitteena on löytää keinoja ja voimavaroja mahdollisimman hyvän arkesi tueksi. Tapaamiset voivat olla avuksi myös äkillisen kriisin tai muun mieltä järkyttävän tilanteen sattuessa. Olen apunasi lyhyelläkin varoitusajalla ja tarjoan tukea pahimmasta hetkestä yli pääsemiseen. Itsemaksavana asiakkaana et tarvitse lähetettä, etkä mielenterveysdiagnoosia. Käyntejä toteutetaan tarpeesi mukaan 1-20 kertaa. Tästä palvelusta ei ole mahdollista saada Kela-korvausta.

Hinta

 • 45 minuutin tutustumiskäynti 70 €
 • 45 minuuttia 85 € (ei Kela-korvattavuutta)
 •  Mahdollisuus seniori-/opiskelija-alennukseen, kysy lisää!

Kysy lisää tai varaa aikasi tästä.

PARITERAPIA

Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia pariterapiassa käyneistä on hyötynyt siitä. Terapiaan kannattaakin hakeutua mahdollisimman matalalla kynnyksellä, sillä pitkittyessään haasteet ovat hankalampia käsitellä.

Parisuhteissa ongelmat kehittyvät usein vähitellen, ikään kuin huomaamatta. Vaikka ongelmat havaittaisiinkin, niitä ei ehkä kyetä tai haluta syystä tai toisesta ottaa puheeksi kumppanin kanssa. Tuloksena voi olla täysi vaikeneminen, mutta yhtä hyvin raastavat, toistuva riidat. Omista toiveista ja unelmista sekä vastaavasti odotuksiin liittyneistä pettymyksistä voi olla vaikea puhua. Paripsykoterapiassa pyrimme tietoisesti tutkimaan puolisoiden välistä vuorovaikutusta sekä molempien yksilö- ja kasvuhistoriaa. Pariterapia voi tarjota teille pariskuntana uusia näkökulmia, se voi syventää keskinäistä ymmärrystänne, sekä voitte löytää keinoja vuorovaikutuksenne parantamiseen ja tunteiden käsittelyyn. Tärkeää pariterapiassa on, että te molemmat pääsette puhumaan ja saatte kertoa omista ajatuksistanne.

Hinta

 • 60 minuutin tutustumiskäynti 70 €
 • 60 minuuttia 105 € (Kela-korvaus mahdollinen)
 • 90 minuuttia 155 € (Kela-korvaus mahdollinen)

Kysy lisää tai varaa aikasi tästä.

PERHETERAPIA

Perheterapiassa käsittelemme perhe-elämäänne vaikeuttavia asioita ja etsimme uusia, toimivia tapoja kommunikointiin ja vuorovaikutukseen eri perheenjäsentenne kesken. Tavoitteena on koko perheenne hyvinvointi. Yritämme yhdessä ymmärtää mitä perheessänne tapahtuu, mihin asioihin tarvitaan muutosta ja miten muutokset olisivat mahdollista toteuttaa. Perheterapiaan voitte tulla esimerkiksi vanhemmuuteen, lapsenne kasvuun ja kehitykseen tai perheenne kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua myös silloin, kun jonkun perheenjäsenen sairaus tai muu kriisi kuormittaa koko perhettä.

Hinta

 • 60 minuutin tutustumiskäynti 70 €
 • 60 minuuttia 105 € (Kela-korvaus mahdollinen)
 • 90 minuuttia 155 € (Kela-korvaus mahdollinen)

Kysy lisää tai varaa aikasi tästä.

NEPSY-VALMENNUS

Nepsy-valmennus eli ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Nepsy-valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia.

Hinta

 • 45 minuutin valmennus 70 euroa
 • 5 x valmennuspaketti 320 euroa

Kysy lisää tai varaa aikasi tästä.

VANHEMPIEN OHJAUSKÄYNNIT

Jos perheessänne on 16–25-vuotiaalle nuorelle haettu tai myönnetty Kelan tukema yksilöpsykoterapia, voitte vanhempina saada siihen liittyen Kelan tukemana vanhempien ohjauskäyntejä. Vanhempien ohjaus on vanhemmuutta tukevaa ja vahvistavaa keskusteluapua kanssanne. Tärkeitä kysymyksiä vanhempien ohjauksessa ovat mm. oma jaksamisenne, ymmärrys lapsen tilannetta ja käyttäytymistä kohtaan ja suhteenne vahvistaminen lapseenne. Kela voi korvata lapsen tai nuoren yksilöterapiaan liittyen vanhempien ohjauskäyntejä enintään 20 kertaa vuodessa. Tarjoan vanhempien ohjausta myös itsemaksaville vanhemmille.

Hinta

 • 60 minuutin tutustumiskäynti 70 €
 • 60 minuuttia 105 € (Kela-korvaus mahdollinen)

Kysy lisää tai varaa aikasi tästä.