Psykoterapiasta

Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet.  Vain koulutettu ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti voi tarjota psykoterapiaa.

Nykypäivänä meiltä vaaditaan paljon eri elämän osa-alueilla. Tapaamisissamme sinun on mahdollisuus hengähtää ja pysähtyä elämäsi, valintojesi sekä mahdollisuuksiesi äärelle. Joskus jo se helpottaa oloa, kun tietää että käyntejä on säännöllisesti luvassa kannattelemassa arjen haasteissa. Mielenterveyden haasteet ovat yleisiä ja voit käydä vastaanotollani myös ilman diagnosoitua mielenterveyden häiriötä, sillä mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää meille jokaiselle. Tapaamisiin voit tulla myös ennaltaehkäisevästi ja omaa terveyttäsi edistäen, samaan tapaan kuin käyt vaikkapa hierojalla tai kuntosalilla.

Vastaanotollani käsittelemme sinulle hankalia asioita keskustelemalla. Avainasemassa on meidän välisemme keskinäinen luottamus ja toimiva vuorovaikutussuhde. Keskustelumme ovat luottamuksellisia ja potilastietolain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviä. Tapaamisilla pyrin tukemaan itseymmärrystäsi, auttamaan sinua elämän kriisivaiheiden yli, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja sekä opetan keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia.

Tarjoamani paripsykoterapia, perhepsykoterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit on mahdollista toteuttaa myös Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Voit saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa, mikäli olet 16–67-vuotias ja mielenterveyden ongelmasi uhkaavat työ- tai opiskelukykyäsi. Tuen myöntäminen edellyttää myös mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen annettua asianmukaista hoitoa vähintään kolmen kuukauden ajalta. Psykoterapian tarpeen arvioiminen tehdään psykiatrin lausunnon pohjalta. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan, yhteensä enintään kolmeksi vuodeksi. Voit lukea lisää Kelan tukemasta kuntoutusterapiasta ja sen hakemisesta Kelan verkkosivuilta.