Minusta

hymyilevä kukkapuseroinen nainen seisomassa pensaiden edessä

Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisten ihmisten ja perheiden parissa. Yksilöiden, perheiden ja parien ongelmat ja haasteet ovat johtuneet esimerkiksi uupumisesta, sairauksista, kriiseistä, omaishoitotilanteesta, lapsen tai nuoren erityisen tuen tarpeesta tai muista elämää kuormittavista tilanteista. Asiakkaani ovat kuvanneet minun olevan empaattinen, läsnä oleva, kohtaava ja lämmin. Työotteeni on dialoginen, voimavarakeskeinen, uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava, puolueeton ja avoin. Minulle on tärkeä luoda välillemme turvallinen ilmapiiri. Lähdemme yhdessä tutkimaan, millaisia voimavaroja ja vahvuuksia sinulla, perheessänne tai parisuhteessanne on, sekä mitkä ovat ne vaikeudet, jotka meidän pitäisi yhdessä voittaa. Vastaanotolleni ovat tervetulleita eri-ikäiset, kaikenlaiset ihmiset.

Olen psykoterapeuttina mielenterveyden sekä elämän kriisitilanteiden vuorovaikutukselliseen hoitoon erikoistunut terveydenhuollon ammattihenkilö. Perhe- ja pariterapiaan suuntautuneena psykoterapeuttina autan pariskuntia ja perheitä löytämään uusia toimintatapoja, parantamaan vuorovaikutusta ja käsittelemään erilaisia elämään kuuluvia haasteita. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden on myöntänyt minulle Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira. Vain koulutettu psykoterapeutti voi tarjota psykoterapiaa. Tietoni on merkitty Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin. Kela voi tukea antamaani perhepsykoterapiaa, paripsykoterapiaa sekä vanhempien ohjausta. Psykoterapeuttina en voi tehdä lääketieteellisiä diagnooseja tai määrätä sinulle lääkkeitä.

Pätevyyteni

 • Psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)
 • Valviran hyväskymä psykoterapeutti
 • KELA:n hyväksymä perhepsykoterapeutti ja paripsykoterapeutti
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Nepsy-valmentaja)
 • Sosionomi AMK

Lisäksi olen suorittanut lukuisan määrän erilaisia täydennyskoulutuksia 20 vuoden aikana mm:

 • Motivoiva haastattelu, Xamk 2023
 • Päihdetyön perusteet, Edita 2023
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 2019
 • Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus, Vanhustyön keskusliitto 2019
 • Työhyvinvoinnin asiantuntija- koulutus, Rastor 2015–2016
 • HHJ-tutkinto (Hyväksytty Hallituksen jäsen), 2013
 • Johtamisen ammatilliset erikoistumisopinnot 60 op, OAMK 2009-2011
 • Työhyvinvointivalmentaja-koulutus 7 op, OAMK 2012
 • Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus, Vanhustyön keskusliitto, 2010
 • Matkalla esimieheksi 30 op. OAMK 2008
 • Toimiva Perhe-kurssin ohjaajakoulutus, 19–22.9 / 25–27.10.2000